1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

  1. przelewem na numer konta bankowego 30 1140 2004 0000 3102 7711 6358
  2. płatnością w systemie PayPal